Pag-Asa at ang mga Siwang sa Kasaysayan

Maaaninag ang liwanag sa maraming siwang sa kasaysayan. Sa mga panahon ng karimlan at pagdarahop, minsan kailangan lang natin tumingala para matunghayan ang pag-asang dulot ng mga sinag na nagmumula sa labas ng silid na matagal na natin pinamahayan sa puntong naging mas mapaniil na ito sa isang selda.

Ang Maynila ay isang larawan ng siyudad na minsang nakatikim ng liwanag. Bagama’t tila nakaligtaan na ng marami ang pakiramdam nito, andito lang ang mga kulay at sinag na naghihintay sa pagbukas ng mga bintana, sa mga siwang sa oras.

(This series was featured in my Facebook Page beginning on the 10th day before I my resignation from my Manila employment became effective. This uncut version pays homage to my love affair with the capital. Not all lovers are given the chance to say goodbye. This is my attempt to chronicle her beauty. #10DaysOfManilaUncut )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s